Thursday, September 5, 2013

English/Czech - My City/ Moje město

Another poem about my favorite city - Prague.  This one was written last year and I finally am happy with my translation into Czech.  I hope you enjoy it.  Snad se Vám bude líbit i v češtině.My City

Walking her streets
photo by AVR
I feel that Prague
Is my city
An outsider
I know her well
In her grandeur
I am grounded
In her beauty
I’m exalted
I am at peace
For I am home

© Alice Vedral Rivera – 9/19/12 cz

Moje město

Chodíc ulicemi
cítím že Praha
je moje město
Žijíc mimo
znám ji dobře
Z jejího majestátu
jsem jako k zemi přibitá
Z její nádhery
jako k nebi v znesená
Cítím klid
jsem doma

© Alice Vedral Rivera – 9/19/12 cz

No comments:

Post a Comment