Sunday, September 29, 2013

Stíny na koberci

Czech version of Shadows on the Carpet that was posted in May before I had translated it into Czech.
Snad se Vám bude líbit tahle báseň.  Anglická verze byla uveřejněná v květnu nežli jsem jí přeložila.photo by AVR


Stíny na koberci

Přechodné odstíny melancholie
Matné mraky černého inkoustu
ze zoufalé minulosti
prosakují moji budoucnost
a barví tvar přítomnosti 
Přitom co mřížované stíny
jednotvárného trápení z mého života
mizí – a zase se objevují tvoříce hrozivé
stíny na koberci -
okna do temnoty

No comments:

Post a Comment